Novosti

Dobrodošli na Univerzitet u Tuzli

Dobrodošli u našu komunikacijsku zajednicu - akademsku zajednicu više od 11.000 sadašnjih ali i svih budućih studenata i oko 1000 profesora, asistenata i uposlenika Univerziteta u Tuzli koji sudjeluju u obrazovnom procesu najveće i najstarije visokoobrazovne institucije u sjeveroistočnoj Bosni.

Istaknute vijesti

Najavljen „28. ljetni univerzitet Tuzla“

 – Saradnja Univerziteta i Komore - LJUT od 29.5. do 1.7.2023. godine - "Prva sedmica karijere" od 29. do 31.5.2023. godine - U Kantonalnoj privrednoj komori Tuzla, najavljena je manifestacija...

16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja

Srijeda, 30.11.2022., 11:00-13:00h, Sala biblioteke Pravnog Fakulteta Radionica "Nasilje nad trudnicama u Bosni i Hercegovini – porodica,zdravstveni sistem i radni odnosi"Predavač: dr.sc. Zlatan Hrnčić Četvrtak, 1.12.2022., 11:00-13:30h, Amfiteatar 2 Filozofskog...

Dan međunarodne mobilnosti na Univerzitetu u Tuzli

Održan Dan međunarodne mobilnosti na Univerzitetu u Tuzli

Dan međunarodne mobilnosti na Univerzitetu u Tuzli održan je u ponedjeljak, 14.11.2022. godine, u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla u Tuzli, u organizaciji Ureda za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju i Ureda...

Erasmus Student Network (ESN) na Univerzitetu u Tuzli

Održan prvi sastanak o pokretanju Erasmus Student Network (ESN) na Univerzitetu u Tuzli

Ured za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta u Tuzli organizovao je dana 12.11.2022. godine prvi Teambuilding sastanak studenata Univerziteta u Tuzli sa timom Erasmus Student Network Bosnia and Herzegovina (ESN BiH)....

UNTZ - LOGO

ANKETIRANJE ZAPOSLENIKA UNIVERZITETA U TUZLI

  U skladu sa Odlukom Senata broj 03-6072-1-19/22 od 02.11.2022. godine, u periodu od  21.11.-25.11.2022. godine provest će se elektronsko anketiranje zaposlenika. Anketiranje se provodi u cilju ocjene zadovoljstva zaposlenika uslovima...

UNTZ - LOGO

ODLUKA o iznosu dodatne participacije u troškovima drugog i trećeg ciklusa studija na fakultetima /Akademiji Univerziteta u Tuzli, od 09.11.2022. god.

  Upravni odbor Univerziteta u Tuzli na sjednici održanoj 09.11.2022. godine godine donio je ODLUKU o iznosu dodatne participacije u troškovima drugog i trećeg ciklusa studija na fakultetima /Akademiji Univerziteta...

Univerzitet u Tuzli - Info sesija o Interreg- IPA CBC programu

Održana info sesija o Interreg- IPA CBC programu (HR-BA-ME)

Na Univerzitetu u Tuzli je u ponedeljak, 07.11.2022. godine, održana info sesija o Interreg-IPA CBC projektima (eng. Instrument for Pre-Accession Assistance). Info sesiju vodio je dr.sci. Kenan Mandžić, redovni profesor...

Radni sastanak predstavnika Kantonalne privredne komore Tuzla i Univerziteta u Tuzli

Radni sastanak predstavnika Kantonalne privredne komore Tuzla i Univerziteta u Tuzli

Na Univerzitetu u Tuzli je 07.11.2022. godine upriličen radni sastanak predstavnika Univerziteta sa predstavnicima Kantonalne privredne komore Tuzla. Na sastanku su utvrđeni naredni koraci u organizaciji i promociji događaja “Sedmica...

Univerzitet u Tuzli - Kantonalna privredna komora - sastanak

Predstavnici Univerziteta u Tuzli u posjeti Kantonalnoj privrednoj komori Tuzla

Kantonalna privredna komora Tuzla bila je domaćin sastanka sa predstavnicima Univerziteta u Tuzli.Nedret Kikanović, predsjednik Kantonalne privredne komore Tuzla, sa najbližim saradnicima, razgovarao je sa delegacijom Univerziteta u Tuzli koju...

UNTZ - LOGO

JAVNI POZIV za dopunu Liste istaknutih stručnjaka iz prakse u ak. 2022/23. god.

  Na osnovu člana 76. stav (5) Zakona o visokom obrazovanju- prečišćeni tekst («Službene novine Tuzlanskog kantona» broj: 21/21, 22/21, 5/22, 11/22 i 16/22) i člana 261. stavovi (4), (5)...