Novosti

Mislim, dakle, biram

Univerzitet u Tuzli jedna je od najstarijih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini. Do sada diplomiralo je preko 45.235 studenata, odbranjeno je 3.706 magistarskih radova i 818 doktorata. Na 12 fakulteta i Akademiji dramskih umjetnosti izučavaju se gotovo sve oblasti savremene nauke.

Istaknute vijesti

Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona posjetio Univerzitet u Tuzli

Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona posjetio Univerzitet u Tuzli

  Povodom početka nove akademske 2023/24. godine, ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, dr.sci. Ahmed Omerović posjetio je Univerzitet u Tuzli. Tom prilikom, prisustvovao je času Psihologije na Filozofskom fakultetu...

Univerzitet u Tuzli - Obilježen Dan oslobođenja Tuzle

Obilježen Dan oslobođenja Tuzle

  Povodom obilježavanja Dana oslobođenja Tuzle i 80. godišnjice oslobođenja Tuzle - 2.10.1943. godine, delegacija Univerziteta u Tuzli na čelu sa rektoricom prof.dr. Nerminom Hadžigrahić prisustvovala je Svečanom otvaranju Spomen...

PRIVREMENE RANG LISTE za akademsku 2023/24. godinu, III ciklus studija, I upisni rok

  Privremene rang liste za akademsku 2023/24. godinu   TREĆI CIKLUS STUDIJA   I UPISNI ROK     Akademija dramskih umjetnosti Akademija dramskih umjetnosti   Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet  ...

PRIVREMENE RANG LISTE za akademsku 2023/24. godinu, II ciklus studija

PRIVREMENE RANG LISTE za akademsku 2023/24. godinu, II ciklus studija, I upisni rok

  Privremene rang liste za akademsku 2023/24. godinu   DRUGI CIKLUS STUDIJA   I UPISNI ROK     Akademija dramskih umjetnosti Akademija dramskih umjetnosti   Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet  ...

Univerzitet u Tuzli - Prijem brucoša u akademsku zajednicu ak. 2023/24. god.

Svečani prijem brucoša u akademsku zajednicu

  Prvi dan nastave za brucoše Univerziteta u Tuzli obilježen je na fakultetima/Akademiji danas, 02.10.2023. godini. Studentima su se prigodnim govorima obratili dekani fakulteta/Akademije i zaželili im uspješno studiranje i...

Univerzitet u Tuzli - prof. dr. Nermina Hadžigrahić, rektorica

DOBRODOŠLI U NOVU AKADEMSKU GODINU (VIDEO)

  Na Univerzitetu u Tuzli danas je počela nova akademska 2023./2024. godina. Tim povodom, studenatima prve godine prvog i integrisanog prvog i drugog ciklusa studija, nastavnom i administrativnom osoblju Univerziteta,...

UNTZ - LOGO

JAVNI POZIV za dopunu Liste istaknutih stručnjaka iz prakse u ak. 2023/24. god., od 29.09.2023. god.

  Na osnovu člana 76. stav (5) Zakona o visokom obrazovanju- prečišćeni tekst («Službene novine Tuzlanskog kantona» broj: 21/21, 22/21, 5/22, 11/22 i 16/22) i člana 261. stavovi (4), (5)...

BUA 2023 – ASOCIJACIJA BALKANSKIH UNIVERZITETA (VIDEO)

  Pogledajte videa koja su zabilježena tokom KONFERENCIJE BUA 2023 - ASOCIJACIJA BALKANSKIH UNIVERZITETA.   Prvi dio:   Drugi dio:    

Uspješno završena Konferencija Asocijacije balkanskih univerziteta

  U organizaciji Univerziteta u Tuzli danas je uspješno završena Konferencija Asocijacije balkanskih univerziteta na temu: „Academic Cooperation, Challenges and Future Perspectives in the Balkans”.   Treći panel Konferencije BUA...

Univerzitet u Tuzli - 4. panel BUA 2023

Završen četvrti panel Konferencije BUA

  Panel na temu „Migracije na Balkanu: Izazovi i buduće perspektive“ počeo je izlaganjem prof.dr. Erhana Tabakoğlu, rektora Univerzitet Trakya i generalnog sekretara BUA-e. Rektor Tabakoğlu poručio je da „univerziteti...