Novosti

MISLIM DAKLE, BIRAM NAUKU, e-UNIVERZITET U TUZLI

Univerzitet u Tuzli osigurava najbolji studij na svih 123 studijska programa, od biomedicinskih, tehničkih, humanističkih i društvenih nauka na 12 fakulteta i jedne umjetničke akademije, od dodiplomskog, master, do doktorskog studija. Tradicija od 47 godina visokog obrazovanja na Univerzitetu u Tuzli kao i priznatost naših diploma u svijetu, najbolji su dokaz prepoznatljivosti i uspjeha naših studenata i alumnija.

Istaknute vijesti

Univerzitet u Tuzli - Održan Erasmus+ info dan osoblje Univerziteta u Tuzli

Održan Erasmus+ info dan osoblje Univerziteta u Tuzli

  Dana 15.07.2024. godine održan Erasmus+ info dan za osoblje Univerziteta u Tuzli. Ured za MiMS prezentovao je mogućnosti apliciranja na Erasmus+ program mobilnosti, a mr.sci. Admir Selesković, pomoćnik Generalnog...

UNTZ - LOGO

OBAVJEŠTENJE

  U skladu sa Odlukom Rektorice Univerziteta broj: 01-7244-2/23 od 12.07.2024. godine, dnevno radno vrijeme na Univerzitetu u Tuzli, u periodu od 15.07.2024. godine do 19.07.2024. godine, počinje u 07,00...

KONAČNE RANG LISTE za akademsku 2024/25. godinu, I ciklus studija, I upisni rok

  Konačne rang liste za akademsku 2024/25. godinu   PRVI I INTEGRIRANI PRVI I DRUGI CIKLUS STUDIJA   I UPISNI ROK     Akademija dramskih umjetnosti Akademija dramskih umjetnosti  ...

PRIVREMENE RANG LISTE za akademsku 2024/25. godinu, I ciklus studija, I upisni rok

PRIVREMENE RANG LISTE za akademsku 2024/25. godinu, I ciklus studija, I upisni rok

  Privremene rang liste za akademsku 2024/25. godinu   PRVI I INTEGRIRANI PRVI I DRUGI CIKLUS STUDIJA   I UPISNI ROK     Akademija dramskih umjetnosti Akademija dramskih umjetnosti  ...

UNTZ - LOGO

Javni poziv za preuzimanje pismena, broj: 01-89-JN-20/24 od 02.07.2024. godine

  UNIVERZITET U TUZLIBroj: 01-89-JN-20/24Datum: 02.07.2024. godine   „E PLAN“ MILAN SAVIĆ S.P.BANJA LUKA“uI. Savska 8 Banja Luka PREDMET: Javni poziv za preuzimanje pismena Poštovani, Univerzitet u Tuzli, kao ugovorni organ u otvorenom postupku javne nabavke usluga...

Upiši Rudarsko-geološko-građevinski fakultet

Upiši Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli (VIDEO)

  Organizujemo graditelje našeg društva od 1958.godine. Započni studij na jednom od pet naših programa. Studiraj na I, II i III ciklusu studija: Rudarstvo, Geologija, Građevinarstvo, Bušotinska eksploatacija mineralnih sirovina,...

Univerzitet u Tuzli - Predstavljanje Studentskog centra na Radio Kameleon

Sa Jusufom Džihanovićem, direktorom Studentskog centra razgovarali smo o uslovima koje nudi Studentski centar Univerziteta u Tuzli (VIDEO)

  Osnivanjem prvog (Tehnološkog) fakulteta u Tuzli, kao dijela Univerziteta u Sarajevu (pored Više Rudarske-tehničke škole osnovane 1958. godine) pojavila se potreba za smještajem i ishranom studenata, na čemu se...

Univerzitet u Tuzli - Predstavljanje Ekonomskog fakulteta na Radio Kameleon

Prof.dr. Meldina Kokorović-Jukan o mogućnostima koje pruža Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli (VIDEO)

  Tradicija ekonomskog obrazovanja na prostoru Sjevernoistočne Bosne i Hercegovine prisutna je preko 130 godina. Tokom više od 40 godina postojanja četverogodišnjeg i 50 godina postojanja dvogodišnjeg visokog obrazovanja, Ekonomski...

Univerzitet u Tuzli - Počela prva konferencija o prevenciji nasilja među djecom i mladima „PrevCon 24“

Počela prva konferencija o prevenciji nasilja među djecom i mladima

  Prvu konferenciju posvećenoj prevenciji nasilja među djecom i mladima pod nazivom „PrevCon 24“ u organizaciji Univerziteta u Tuzli otvorio je danas ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, dr.sci. Ahmed...