Novosti

MISLIM DAKLE, BIRAM NAUKU, e-UNIVERZITET U TUZLI

Univerzitet u Tuzli osigurava najbolji studij na svih 123 studijska programa, od biomedicinskih, tehničkih, humanističkih i društvenih nauka na 12 fakulteta i jedne umjetničke akademije, od dodiplomskog, master, do doktorskog studija. Tradicija od 47 godina visokog obrazovanja na Univerzitetu u Tuzli kao i priznatost naših diploma u svijetu, najbolji su dokaz prepoznatljivosti i uspjeha naših studenata i alumnija.

Istaknute vijesti

Univerzitet u Tuzli - Održan okrugli sto na temu “Procesuiranje ratnih zločina – zanemarena dužnost”

Održan okrugli sto na temu “Procesuiranje ratnih zločina – zanemarena dužnost”

  Dana, 23.05.2024. godine, u organizaciji Pravnog fakulteta i Univerziteta u Tuzli, održan je okrugli sto na temu “Procesuiranje ratnih zločina – zanemarena dužnost”. Ovaj događaj okupio je stručnjake, pravnike,...

Univerzitet u Tuzli - Predstavljanje Fakulteta elektrotehnike na Radio Kameleon

Prof.dr. Emir Mešković o mogućnostima Fakulteta elektrotehnike Univerziteta u Tuzli koje pruža potencijalnim brucošima (VIDEO)

  U okviru Univerziteta u Tuzli kao organizaciona jedinica Univerziteta, djeluje Fakultet elektrotehnike. Na Fakultetu elektrotehnike u okviru studijskog programa Elektrotehnika i računarstvo postoje sljedeća usmjerenja: Automatika, robotika i industrijska...

Univerzitet u Tuzli - Predstavljanje Medicinskog fakulteta na Radio Kameleon

Dr.med.sc. Melisa Lelić o Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, te šta budući studenti mogu očekivati (VIDEO)

  Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli je osnovan 1976. godine. Kao naučno-nastavna organizaciona jedinica Univerziteta u Tuzli, organizuje i izvodi nastavu iz biomedicine i zdravstva, polju temeljnih, kliničkih i javnozdravstvenih...

Univerzitet u Tuzli - Predstavljanje Farmaceutskog fakulteta na Radio Kameleon

Prof. dr. Nahida Srabović o mogućnostima koje se pružaju studentima sa završenim Farmaceutskim fakultetom (VIDEO)

  Farmaceutski fakultet kao organizaciona jedinica Univerziteta u Tuzli osnovan je akademske 2004/05. godine. Po završetku ovako koncipiranog studija Farmacije na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, student stiče zvanje magistra...

Univerzitet u Tuzli - Najava prve konferencije o prevenciji nasilja među djecom i mladima PrevCon 24

Najava prve konferencije o prevenciji nasilja među djecom i mladima PrevCon 24

  Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona i Univerzitet u Tuzli, dana 16.06.2024. godine, najavili su prvu tuzlansku konferenciju pod nazivom „PrevCon 24“, posvećenu prevenciji nasilja među djecom i mladima....

UNTZ - LOGO

Obavještenje o anketiranju studenata

  Univerzitet u Tuzli obavještava studente da će se na osnovu Odluke Senata, broj: 03-2795-1-9/24 od 22.05.2024. godine, u periodu od 27.05.-31.05.2024. godine obaviti anketiranje studenata u printanoj formi. Anketiranje...

Univerzitet u Tuzli - Održana Studentska konferencija „Mediji za društvo razumijevanja: Izvještavanje bez stereotipa“

Održana Studentska konferencija „Mediji za društvo razumijevanja: Izvještavanje bez stereotipa“

  Studenti i novinari u razgovoru o kvalitetnijem izvještavanju   Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, u petak (10.5.) je održana Studentska konferencija „Mediji za društvo razumijevanja: Izvještavanje bez stereotipa“....

Univerzitet u Tuzli - Obilježen Dan pobjede nad fašizmom, maj 2024.

Obilježen Dan pobjede nad fašizmom

  U povodu obilježavanja sedamdeset devete godišnjice od kraja Drugog svjetskog rata, Dana pobjede nad fašizmom, Dana Evrope, Dana Zlatnih ljiljana, 09.05. delegacija Univerziteta u Tuzli na čelu sa prorektorom...