Novosti

Mislim, dakle, biram

Univerzitet u Tuzli jedna je od najstarijih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini. Do sada diplomiralo je preko 45.235 studenata, odbranjeno je 3.706 magistarskih radova i 818 doktorata. Na 12 fakulteta i Akademiji dramskih umjetnosti izučavaju se gotovo sve oblasti savremene nauke.

Istaknute vijesti

PRIVREMENE RANG LISTE AK. 2023/24. GOD - I CIKLUS

PRIVREMENE RANG LISTE za akademsku 2023/24. godinu, I ciklus studija, III upisni rok

  Privremene rang liste za akademsku 2023/24. godinu   PRVI I INTEGRIRANI PRVI I DRUGI CIKLUS STUDIJA   III UPISNI ROK     Akademija dramskih umjetnosti Akademija dramskih umjetnosti  ...

Posjeta delegacije Sakarya Univerziteta iz Turske

Posjeta delegacije Sakarya univerziteta iz Turske

  Delegacija Sakarya univerziteta iz Turske u sastavu: - Prof. Dr. Emrah Dogan, Prorektor za istraživanje - Prof. Dr. Ozer Uygun, Prorektor za edukaciju - Dr. Hakan Demir, Specijalista za...

UNIVERZITET U TUZLI - OBAVIJEST O ORGANIZACIJI TREĆEG UPISNOG ROKA U AKADEMSKU 2023/24. GODINU

OBAVIJEST O ORGANIZACIJI TREĆEG UPISNOG ROKA U AKADEMSKU 2023/24. GODINU

  UNIVERZITET U TUZLI na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Tuzli broj:  03-4699-1-9/23 od 15. 09. 2023. godine,   objavljuje Treći upisni rok za popunu slobodnih mjesta do odobrenog broja...

UNTZ - LOGO

JAVNI POZIV za dopunu Liste istaknutih stručnjaka iz prakse u ak. 2023/24. god., od 18.09.2023. god.

  Na osnovu člana 76. stav (5) Zakona o visokom obrazovanju- prečišćeni tekst («Službene novine Tuzlanskog kantona» broj: 21/21, 22/21, 5/22, 11/22 i 16/22) i člana 261. stavovi (4), (5)...

KONKURS za prijem studenata u studentske domove Studentskog centra Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2023/2024. godini

  Univerzitet u Tuzli raspisuje KONKURS ZA PRIJEM STUDENATA U STUDENTSKE DOMOVE STUDENTSKOG CENTRA UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2023/2024. GODINI Tekst Konkursa možete preuzeti na sljedećem linku:   KONKURS...

BUA 2023 Conference – Registration form

  Please fill out the registration form for the Balkan Universities Association 2023 Conference - BUA 2023 organized by the University of Tuzla, Tuzla, Bosnia and Herzegovina, at the following...

BUA 2023 – Asocijacija balkanskih univerziteta – Balkan Universities Association

Program BUA 2023

  Academic Cooperation, Challenges and Future Perspectives in the Balkans Balkan Universities Association 2023 Conference (BUA 2023) September 27th - 28th 2023 Hotel Mellain, Tuzla, BiH (https://mellainhotel.ba/en/) BUA 2023 CONFERENCE BROCHURE  ...

INTERNI POZIV

Interni poziv za finansiranje /sufinansiranje projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine u 2023. godini

  Na osnovu Ugovora o finansiranju/sufinansiranju projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine za 2023. godinu, zaključenog između Federalnog ministarstva nauke i obrazovanja i  Univerziteta u...

Izmjena i dopuna Konkursa za upis studenata na drugi ciklus studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2023/24. godini

  Univerzitet u Tuzli objavljuje IZMJENU I DOPUNU KONKURSA ZA UPIS STUDENATA NA DRUGI CIKLUS STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2023/24. GODINIIzmjena i dopuna Konkursa je objavljena...

Posjeta delegacije Univerziteta Trakya iz Republike Turske povodom organizacije Konferencije Asocijacije Balkanskih Univerziteta – BUA 2023

  Asocijacija balkanskih univerziteta (engl. Balkan Universities Association - BUA) osnovana je 2014. godine i trenutno broji 87 članova. Ove godine Asocijacijom predsjedava Rektorica Univerziteta u Tuzli, dr.sci. Nermina Hadžigrahić....