DIREKTOR AGENCIJE ZA RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA I OSIGURANJA KVALITETA U POSJETI UNIVERZITETU U TUZLI

Direktor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta u posjeti Univerzitetu u Tuzli

Na Univerzitetu u Tuzli u službenoj posjeti boravio direktor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta prof. dr. Enes Hašić sa saradnikom prof. dr. sci. Benjaminom Muhamedbegovićem.

Rektorica prof. dr. sci. Nermina Hadžigrahić sa svojim saradnicima upoznala je direktora Agencije o aktivnostima koje su provedene na Univerzitetu nakon institucionalne akreditacije Univerziteta u Tuzli.

Na sastanku se govorilo o započetim aktivnostima na akreditaciji studijskih programa te da je Univerzitet utvrdio prijedlog plana akreditacije i pokrenuo postupak putem Ministarstva obrazovanja i nauke TK, za 2 studijska programa.

Svi akteri na sastanku bili su jedinstvenog stava da je potrebno raditi na aktivnostima kojima bi se osigurala jedinstvena akreditacija koja bi uključivala institucionalnu akreditaciju i akreditaciju studijskih programa kao što je praksa u zemljama Evropske unije.

 

Direktor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta u posjeti Univerzitetu u Tuzli