GRADONAČELNIK TUZLE PRIMIO U SVOM UREDU PREDSTAVNIKE FAKULTETA ZA TJELESNI ODGOJ I SPORT

Univerzitet u Tuzli - Gradonačelnik Imamović sa predstavnicima Fakulteta za tjelesni odgoj i sport, dekanom prof. Vlatkom Šeparovićem, prof. Alenom Kapidžićem i pom. gen. sekretara Senadom Karajbić

 

Gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović u prostorijama gradske uprave upriličio je sastanak sa predstavnicima Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli u toku kojeg je razmijenjeno niz informacija od zajedničkog interesa te usaglašeni budući oblici saradnje Grada i Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli.

Na sastanku su prezentirane aktivnosti koje će Fakultet organizirati povodom obilježavanja važnih jubileja, 60 godina kontinuirane edukacije u oblasti fizičke kulture u Tuzli i 20 godina rada Fakulteta za tjelesni odgoj i sport kao samostalne organizacione jedinice Univerziteta u Tuzli. Gradonačelnik Jasmin Imamović prihvatio je poziv dekana prof. Vlatka Šeparovića i bit će poseban gost Fakulteta u Programu XV Simpozija „Sport i zdravlje“ koji će se 01. i 02. decembra realizirati u Tuzli u organizaciji Fakulteta.

Gradonačelnik je upoznat sa novim studijskim programima Fakulteta, saradnjom Fakulteta sa srodnim institucijama, djelovanjem Fakulteta u pravcu razvoja kvalitetnog studentskog sporta kroz rad Univerzitetskog košarkaškog kluba „Student“, ali i planovima i aktivnostima koje se vode sa ciljem poboljšanja sportske infrastrukture kojom upravlja Fakultet, bilo da se radi o prostoru Fakulteta ili sportskog poligona u Kampusu Univerziteta.

Pocrtana je dosadašnja uspješna saradnja Fakulteta za tjelesni odgoj i sport i Grada Tuzle i iskazana spremnost da se saradnja nastavi u još kvalitetnijem smjeru. Fakultet za tjelesni odgoj i sport će svojim djelovanjem i dalje promovirati Tuzlu kao Univerzitetski grad i raditi na promociji Tuzle i Univerziteta otvorenog za razvoj sporta i obrazovanja u sportu.