NOVI USPJEH PROFESORA FIKRETA ALIĆA U KANADI

 

 

Na Internacionalnom sajmu inovacija iCAN 2022, održanom u Torontu (Kanada), zlatnu medalju sajma i Specijalnu nagradu  Kanade za izvrsnost, dobio je prof.dr.sci. Fikret Alić, redovni profesor na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Nagrađena inovacija je  Fleksibilni Termo-Akumulacioni Konvektivni Emiter.

Ista inovacija je ove godine predstavljena u Rumuniji (EUROINVENT 2022) i Poljskoj (INTARG 2022), koja je nagrađena s dvije zlatne medalje i Specijalnim priznanjem Internacionalnog društva za inovacije i napredne vještine iz Kanade.

Inače, jedna od prednosti Fleksibilnog Termo-Akumulacionog Konvektivnog Emitera predstavlja mogućnost sinhronizovane i višestruke promjene optimalne snage grijača i njegove konvektivne površine te kombinovana mogućnost kratkotrajno/dugotrajnog akumuliranja topline. Primjena ovog uređaja nema ograničenja, tako da se može koristiti u različitim granama industrije i domaćinstvu.

Također, konvektivni grijni emiter ovog uređaja mogu se automatski prilagođavati, shodno radnim parametrima, temperaturi i protoku fluida. Modularnom kombinacijom, u prostornom i procesnom smislu, može se osigurati bilo koja izlazna snaga grijnog izvora, uz osiguranje dopuštenog toplinskog fluksa sa grijne površine na fluid te zahtijevanog protoka fluida. Jednostavna montaža i demontaža te kombinovanje više ovih grijnih emitera, samo su neke od prednosti navedenog patentnog rješenja.