ODRŽANA KONFERENCIJA „DEKARBONIZACIJA ENERGETSKOG SEKTORA U BOSNI I HERCEGOVINI“

Univerzitet u Tuzli - ODRŽANA KONFERENCIJA „DEKARBONIZACIJA ENERGETSKOG SEKTORA U BOSNI I HERCEGOVINI“

 

Univerzitet u Tuzli organizovao je konferenciju pod nazivom „Dekarbonizacija energetskog sektora u Bosni i Hercevini” koja je održana 17. juna 2022. godine, u hotelu Salis u Tuzli.

 

Konferencija je bila organizovana u četiri tematska panela:

Panel 1: Dekarbonizacija energetskog sektora u Bosni i Hercegovini

Panel 2: Olakšanje postupka ishođenja dozvola kao preduslov za povećanje investicija i
razvoj tržišta

Panel 3: Programi energetske efikasnosti u stambenom sektoru

Panel 4:Dekarbonizacija industrije i stambenog sektora – Localized “Green Deal“

 

Učesnici panela bili su predstavnici Svjetske banke, USAID-a, GIZ-a, UNDP-a, Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih poslova BiH, predstavnici resornih ministarstava izFederacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, predstavnici lokalnih zajednica te profesori Univerziteta u Tuzli.

 

Cilj konferencije bio je inicirati diskusiju o ključnim pravcima u pogledu implementacije međunarodnih obaveza koje je Bosna i Hercegovina preuzela, reformi energetskog sektora i održivog razvoja, razvoja tržišta i inovacija, dekarbonizaciji stambenog sektora i sektora industrije, kao i o sadašnjoj situaciji i potencijalima za promjene.

 

ODRŽANA KONFERENCIJA „DEKARBONIZACIJA ENERGETSKOG SEKTORA U BOSNI I HERCEGOVINI“