UNIVERZITET U TUZLI I VLADA TUZLANSKOG KANTONA ZAJEDNIČKI ZA LJEPŠI KAMPUS

 

Akcija čišćenja Kampusa Univerziteta u Tuzli održana je, u petak, 01.10.2021. godine, u saradnji sa kompanijom „Eko život“ Studentskim parlamentom Univerziteta u Tuzli i Radio Kameleonom u okviru manifestacije Festival Mladih.

Zadovoljstvo i čast bilo je ugostiti premijera u Vladi Tuzlanskog kantona prof. dr. Kadriju Hodžića sa najbližim saradnicima odnosno ministrima u Vladi Tuzlanskog kantona.

Premijer Hodžić je istakao važnost razvoja Kampusa Univerziteta u Tuzli kao i to da treba da postane lider u okruženju. To se može postići zajedničkim naporom svih zasposlenih Univerziteta i Vlade Tuzlanskog kantona koja će se maksimalno staviti na raspolaganje u razvoju Kampusa Univerziteta.

Ispred Univerziteta u Tuzli prisutnima se obratila i sve srdačno pozdravila prorektorica za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu prof. dr. Vesna Bratovčić, te Amir Zonić direktor Festivala mladih 2021 i Edisa Bajramović predstavnica kompanije „Eko život“.

Nakon obraćanja, premijer u vladi Tuzlanskog kantona prof. dr. Kadrija Hodžić, zajedno sa predstavnicima Univerzitetima i studentima Filozofskog fakulteta sa nastavnog predmeta Ekološka pedagogija, početak radne akcije započeli su simbolično zasađivanjem drveta „Crvena bukva“.

Akciju čišćenja nesebično su pomogli učenici srednjih škola Gimnazije Meša Selimović i Gimnazije Ismet Mujezinović, kao i članovi čete za spašavanje Rudnika mrkog uglja „Đurđevik“.