DODIJELJENA PRIZNANJA FEDERALNOG MINISTARSTVA OBRAZOVANJA I NAUKE “PRIJATELJ NAUKE” NA UNIVERZITETU U TUZLI

DODIJELJENA PRIZNANJA FEDERALNOG MINISTASTVA OBRAZOVANJA I NAUKE PRIJATELJ NAUKE NA UNIVERZITETU U TUZLI

 

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke ove je godine po prvi put povodom Dana nauke u Federaciji BiH, uz nagrade za nauku u četiri kategorije, dodijelilo i 15 priznanja Prijatelj nauke. Svečana dodjela za dobitnike priznanja sa Tuzlanskog kantona održana je u utorak, 06.12.2022. godine, na Univerzitetu u Tuzli.

Priznanja Prijatelj nauke uručena su: Nisadu Karabegoviću, studentu Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli koji je najviše koristio usluge knjižnog fonda i druge usluge univerzitetske biblioteke u 2022. godini, Studentskom vijeću Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli MEDICUS za višegodišnji uspješan rad na iniciranju i realizaciji naučnih i stručnih programa i projekata na domaćem i međunarodnom planu, Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli za dugogodišnji plodotvorni rad na realizaciji naučno-istraživačkih aktivnosti, te promociji i popularizaciji naučne misli u Bosni i Hercegovini, kao i Udruženju hemičara Tuzlanskog kantona za dugogodišnji uspješan rad na unapređenju naučne, stručne i nastavne djelatnosti u svim područjima čiste i primijenjene hemije, te promociji naučne misli na domaćem i međunarodnom planu.

 

 

 

Dodijeljena priznanja Federalnog ministastva obrazovanja i nauke Prijatelj nauke na Univerzitetu u Tuzli