OBAVIJEST O ORGANIZACIJI TREĆEG UPISNOG ROKA U AKADEMSKU 2023/24. GODINU

UNIVERZITET U TUZLI - OBAVIJEST O ORGANIZACIJI TREĆEG UPISNOG ROKA U AKADEMSKU 2023/24. GODINU

 

UNIVERZITET U TUZLI

na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Tuzli broj:  03-4699-1-9/23 od 15. 09. 2023. godine,

 

objavljuje

Treći upisni rok za popunu slobodnih mjesta do odobrenog broja za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija u akademskoj 2023/24. godini, po Konkursu objavljenom  u dnevnom listu „Dnevni Avaz“ 21. 06. 2023. godine, na fakultetima/Akademiji/ studijskim programima kako slijedi:

 

Treći upisni rok

Univerzitet u Tuzli - OBAVIJEST O ORGANIZACIJI TREĆEG UPISNOG ROKA U AKADEMSKU 2023/24. GODINU

Podnošenje prijava za treći upisni rok vršit će se od 19. 09. do 21. 09. 2023. godine,
Prijemni ispit održat će se 22. 09. 2023. godine u 10,00 sati.
Privremena rang – lista kandidata objavit će se do 22. 09. 2023. godine,
Konačna rang – lista objavit će se u roku od tri dana računajući od narednog dana od dana objavljivanja privremene rang- liste, odnosno 26. 09. 2023. godine.
Upis primljenih kandidata obavit će se do 27. do 30.09. 2023. godine.

 

Za Akademiju dramskih umjetnosti:

Podnošenje prijava vršit će se od 19. 09. do 21. 09. 2023. godine;
I dio prijemnog ispita (kvalifikacioni ispit) održat će se 22. 09. 2023. godine u 10,00 sati;
II dio prijemnog ispita (rad sa kandidatima u užem izboru) obavit će se 22. 09. 2023. godine u 12,00 sati po rasporedu koji će biti objavljen nakon prvog dijela prijemnog ispita;
III dio (završni – eliminacioni ispit) održat će se 22. 09. 2023. godine u 15,00 sati;
Privremena rang – lista kandidata objavit će se 22. 09. 2023. godine,
Konačna rang – lista objavit će se u roku od tri dana računajući od narednog dana od dana objavljivanja privremene rang – liste, odnosno 26. 09. 2023. godine.
Upis primljenih kandidata obavit će se do 27. do 30. 09. 2023. godine.

 

Prijava na Konkurs podnosi se na propisanom obrascu koji se može nabaviti u skriptarnici Univerziteta na Tehnološkom, Filozofskom i Medicinskom fakultetu ili se može preuzeti na web stranici Univerziteta ispod teksta Konkursa, u kojem kandidat mora naznačiti fakultet/Akademiju  kao i  studijski program na koji se želi upisati.
Obrasce upisnog materijala kandidati mogu nabaviti u skriptarnici Univerziteta na Tehnološkom fakultetu, Ul.Urfeta Vejzagića br. 8, skriptarnici Medicinskog fakulteta, Ul. Univerzitetska 1. i skriptarnici Filozofskog fakulteta, Ul. Tihomila Markovića br.1.
Provođenje trećeg upisnog roka organizovat će se na način utvrđen Konkursom za upis studenata, objavljenom u dnevnom listu „Dnevni Avaz“ 21. 06. 2023. godine i na web stranici Univerziteta untz.ba.