POSJETA DELEGACIJE SAKARYA UNIVERZITETA IZ TURSKE

POSJETA DELEGACIJE SAKARYA UNIVERZITETA IZ TURSKE

 

Delegacija Sakarya univerziteta iz Turske u sastavu:

– Prof. Dr. Emrah Dogan, Prorektor za istraživanje

– Prof. Dr. Ozer Uygun, Prorektor za edukaciju

– Dr. Hakan Demir, Specijalista za istraživanje

– Dr. Tuba Tatar, Koordinator Ureda za međunarodnu saradnju

posjetila je Univerzitet u Tuzli.

Sakarya univerzitet i Univerzitet u Tuzli već imaju potpisan ugovor za razmjenu studenata i akademskog osoblja. Cilj posjete je bio stvaranje preduslova za širu saradnju. Teme razgovora delegacije iz Turske i menadžmenta Univerziteta u Tuzli zajedno sa predstavnicima ureda Univerziteta bile su projekti saradnje univerziteta i industrije, razmjena studenata, akademskog i administrativnog osoblja, te projekti međunarodne saradnje. Iskazan je obostrani interes za otvaranje saradnje na nivou pojedinih fakulteta i naučnih oblasti. U narednom periodu izvršit će se analiza kompatibilnosti studijskih programa Sakarya univerziteta i Univerziteta u Tuzli sa ciljem znatno frekventnije razmjene studenata i osoblja.

UNIVERZITET U TUZLI

Posjeta delegacije Sakarya Univerziteta iz Turske