POSJETA DELEGACIJE UNIVERZITETA TRAKYA IZ REPUBLIKE TURSKE POVODOM ORGANIZACIJE KONFERENCIJE ASOCIJACIJE BALKANSKIH UNIVERZITETA – BUA 2023

POSJETA DELEGACIJE UNIVERZITETA TRAKYA IZ REPUBLIKE TURSKE POVODOM ORGANIZACIJE KONFERENCIJE ASOCIJACIJE BALKANSKIH UNIVERZITETA - BUA 2023

 

Asocijacija balkanskih univerziteta (engl. Balkan Universities Association – BUA) osnovana je 2014. godine i trenutno broji 87 članova. Ove godine Asocijacijom predsjedava Rektorica Univerziteta u Tuzli, dr.sci. Nermina Hadžigrahić.

Univerzitet u Tuzli će imati tu čast biti domaćin konferencije BUA 2023. Povodom organizacije predstojeće Konferencije, delegacija Univerziteta Trakya iz Republike Turske, koju su činili dr.sci. Erhan Tabakoğlu, rektor i dr.sci. Osman Nuri Hatipoğlu, prorektor za međunarodnu saradnju, posjetili su 19.07. i 20.07.2023. godine Univerzitet u Tuzli. Inače, Univerzitet Trakya je inicijator osnivanja Asocijacije.

Održan je niz sastanaka na kojima su definisani tačan datum održavanja konferencije i glavne teme konferencije.

Konferencija BUA 2023 biti će održana 27.09. i 28.09.2023. godine.

Generalni naziv konferencije je:

Akademska saradnja, izazovi i buduće perspektive na Balkanu  

Teme konferencije su:

  • Internacionalizacija na Balkanskim univerzitetima: Potencijali i izazovi (Internationalization at the Balkans’ universities: Potentials and challenges)
  • Uloga univerzitetske mreže u evropskim integracijama Balkana (The role of University Networks in the European Integration of the Balkans)
  • Mladi i njihovo učešće na Balkanu(Youth and Youth Participation in the Balkans)
  • Migracije na Balkanu: Izazovi i buduće perspektive(Migrations at the Balkans: Challenges and future perspectives) 

Konferencija će biti organizovana u formatu panel diskusija.

Informacije o aktivnostima BUA dostupne su na link-u:  https://www.baunas.org/

Informacije o konferenciji mogu se pratiti i na web stranici Univerziteta: http://untz.ba/

 

Posjeta delegacije Univerziteta Trakya iz Republike Turske povodom organizacije Konferencije Asocijacije Balkanskih Univerziteta – BUA 2023