SVEČANA PROMOCIJA DIPLOMANATA I MAGISTRANATA UNIVERZITETA U TUZLI

SVEČANA PROMOCIJA DIPLOMANATA I MAGISTRANATA UNIVERZITETA U TUZLI juni 2023

 

U Univerzitetskoj dvorani,  22.06.2023. godine, svečano je održana promocija diplomanata i magistranata Univerziteta u Tuzli.
Na ovoj promociji promovisani diplomanati i magistri podijeljeni su u dvije  grupe.

U prvoj grupi diplome su dodijeljene diplomantima i magistrantima  Fakulteta za tjelesni odgoj i sport, Prirodno–matematičkog fakulteta, Farmaceutskog fakulteta, Fakulteta elektrotehnike,   Ekonomskog  fakultet, Mašinskog  fakulteta i Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta.

Diplomanti Fakulteta za tjelesni odgoj i sport i Prirodno–matematičkog fakulteta položili su Sokratovu,  a diplomanti Farmaceutskog fakulteta položili su Hipokratovu zakletvu.

U drugoj grupi diplome su dodijeljene diplomantima i magistrantima  Medicinskog fakulteta, Filozofskog fakulteta, Pravnog fakulteta, Tehnološkog fakultet, Rudarsko- geološko-građevinskog  fakulteta.

Diplomanti Medicinskog fakulteta položili su Hipokratovu, a diplomanti Filozofskog fakulteta Sokratovu zakletvu.

Diplomantima i magistrima svih grupa obratila se Rektorica Univerziteta u Tuzli prof.dr. Nermina Hadžigrahić i tom prilikom naglasila da ovo nije obični dan, da je dan proslavljanja postignuća svih diplomanata i magistara, da su svi sretni što danas imamo ovoliko mladih ljudi koji tragaju za znanjem, novim i boljim postignućima.

Kao i do sada podršku Univerzitetu u Tuzli na svim svečanostima pružaju i predstavici Vlade Tuzlanskog kantona i Grada Tuzle. Svečanoj promociji prisustvovali su Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović, ministar privrede Edin Duraković ,   Ministarstrica zdravstva Duška Bećirović, Ministar za kulturu, sport i mlade Damir Gazdić, Sekretar organa državne službe grada Tuzle  Almir Šuta.
Diplomantima druge grupe obratili su se Almir Šuta, sekretar organa državne službe Grada Tuzle i Ministar obrazovanja i nauke u Vladi Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović i tom prilikom im zaželjeli uspjeh i da svoje znanje što prije primijene u praksi.

Svečanost je završena tradicionalnim bacanjem kapa.
Svima želimo mnogo sreće i uspjeha u daljoj karijeri.