SVEČANA PROMOCIJA DIPLOMANATA I MAGISTRANATA UNIVERZITETA U TUZLI

SVEČANA PROMOCIJA DIPLOMANATA I MAGISTRANATA UNIVERZITETA U TUZLI

 

U Univerzitetskoj dvorani, 22.12.2022. godine, svečano je održana promocija diplomanata i magistranata Univerziteta u Tuzli.
Na ovoj promociji promovisana su ukupno 723 diplomanata i magistara podijeljenih u tri grupe.

 

PRVA GRUPA

 

 

U prvoj grupi diplome su dodijeljene diplomantima i magistrantima  Medicinskog fakulteta i Pravnog fakulteta.
Dodijeljene su 233 diplome.
 Diplomanti Medicinskog fakulteta položili su Hipokratovu zakletvu.

 

DRUGA GRUPA

 

 

U drugoj grupi diplome su dodijeljene diplomantima i magistrantima Fakulteta za tjelesni odgoj i sport, Tehnološkog fakulteta, Mašinskog fakulteta, Rudarsko- geološko- građevinskog fakulteta, Ekonomskog fakulteta i Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta.
U drugom dijelu promocije dodijeljeno je ukupno 240 diploma.
Diplomanti Fakulteta za tjelesni odgoj i sport položili su Sokratovu zakletvu.

 

TREĆA GRUPA

 

 

U trećoj grupi diplome su dodijeljene diplomantima i magistrantima Farmaceutskog fakulteta, Filozofskog fakulteta, Akademije dramskih umjetnosti, Fakulteta elektrotehnike, Prirodno – matematičkog fakulteta.
U trećem dijelu promocije dodijeljeno je ukupno 250 diploma
Diplomanti Farmaceutskog fakulteta položili su Hipokratovu, a Filozofskog i Prirodno– matematičkog fakulteta Sokratovu zakletvu.
Diplomantima i magistrima svih grupa obratila se Rektorica Univerziteta u Tuzli prof.dr. Nermina Hadžigrahić i tom prilikom naglasila da ovo nije obični dan, da je dan proslavljanja postignuća svih diplomanata i magistara, da su svi sretni što danas imamo ovoliko mladih ljudi koji tragaju za znanjem, novim i boljim postignućima.
Diplomantima treće grupe obratili su se Almir Šuta, sekretar organa državne službe Grada Tuzle i Ministar obrazovanja i nauke u Vladi Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović i tom prilikom im zaželjeli uspjeh i da svoje znanje što prije primijene u praksi.

 

Svečanost je završena tradicionalnim bacanjem kapa.
Svima želimo mnogo sreće i uspjeha u daljoj karijeri.