SVEČANOM AKADEMIJOM UNIVERZITET U TUZLI 19. DECEMBRA U NARODNOM POZORIŠTU OBILJEŽIO SVOJU 46. GODIŠNJICU

Svečanom akademijom obilježena 46. godišnjica Univerziteta u Tuzli

 

U prostorijama Narodnog pozorišta u Tuzli 19. decembra održana je Svečana akademija povodom 46. godišnjice od osnivanja jedine javne visokoškolske ustanove na području Tuzlanskog kantona. Svečanost je okupila akademske radnike, rukovodstvo Univerziteta u Tuzli, te mnogobrojne predstavnike zvaničnih institucija Tuzle i Tuzlanskog kantona.

Događaju su prisustvovali rektorica Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru prof.dr.sci. Alena Huseinbegović, rektor Sveučilišta u Mostaru prof.dr.sci. Zoran Tomić, rektor Sveučilišta Josip Jurja Štrosmajer prof.dr.sci. Vlado Guberac, rektor Univerziteta u Kragujevcu prof.dr.sci. Nenad Filipović, rektor Univerziteta”Sv. Kliment Ohridski, prof.dr.sci. Igor Nedelkovski, rektor Internacionalnog Univerziteta u Novom Pazaru prof.dr.sci. Suad Bećirović , rektor Univerziteta u Slavonskom Brodu prof.dr.sci. Ivan Samardžić, rektor Univerziteta u Zenici prof.dr.sci. Jusuf Duraković, rektor Univerziteta u Bihaću prof.dr.sci. Fadil Islamović,  prorektor za naučno-istraživački rad Univerziteta u Sarajevu, prof.dr.sci. Mirza Dautbašić,  prorektor za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Banjoj Luci prof.dr.sci. Strain Posavljak, predstavnici ambasada Republike Turske i Republike Indonezije, ministar za obrazovanje i nauku u Vladi Tuzlanskog kantona, dr.sci. Ahmed Omerović, v.d. Gradonačelnika Grada Tuzle dr.sci. Zijad Lugavić, bivši rektori Univerziteta u Tuzli, dekani, prodekani, profesori, studenti, članovu Upravnog odbora, Senata, predstavnici Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine, Gradonačelnik Lukavca dr.sci. Edin Delić, predstavnici Zavoda za urbanizam dipl.ing.arh Selma Imamović, dipl.ing.građ Damir Hamustafić, predstavnici Privredne komore TK dr.sci. Nedret Kikanović, mr.sci. Edina Kurtić, predstavnici Grupacije poslodavaca TK Selmir Šljivić i Ramiz Karić, pomoćnik direktora Agencije za antidoping kontrolu Amir Avdagić.

Svečana akademija bila je prilika da se prisutni i javnost podsjete na važnu ulogu koju je Univerzitet imao i nastavlja njegovati u bosanskohercegovačkom društvu i državi.  

 

 

Prisutnima se prva obratila rektorica Univerziteta u Tuzli, prof.dr. Nermina Hadžigrahić koja je istakla vezanost historije Univerziteta sa historijom grada. Izrazila je zahvalnost osnivačima Univerziteta, ali i svim bivšim rektorima, nastavnicima, saradnicima, studentima, akademskom, administrativnom i tehničkom osoblju, resornom ministrastvu, vlastima, medijima.

Prisutnima su se obratili v. D. Gradonačelnika Tuzle gospodin Zijad Lugavić, minstar obrazovanja i nauke u Vladi Tuzlanskog kantona gospodin Ahmed Omerović.

Tom prilikom gospodin Lugavić je istakao: „Prilika je ovo da se podsjetimo na početke sinhronizirane institucionalne uspostave Univerziteta u Tuzli, kao respektabilne regionalne visokoškolske ustanove. Univerzitet u Tuzli je osnovan kao visokoškolska ustanova, na kojoj su se školovali i usavršavali, uglavnom, kadrovi u tehničkim zanimanjima, što je u to vrijeme bio prioritetan cilj regionalnog razvoja, usklađen sa potrebama industrijskog okruženja. Podsjetit ću i na činjenicu da je na čelu Inicijativnog odbora za formiranje Univerziteta u Tuzli bio akademik Ismet Mujezinović. Tadašnja Općina Tuzla je izgradila,  opremila i održavala sve zgrade tadašnjih fakulteta Univerziteta u Tuzli. Od tada pa do danas Univerzitet u Tuzli se razvijao i nadograđivao, a sa njim i Grad Tuzla i cijela regija, gdje su kadrovsku okosnicu činili upravo bivši studenti sa našeg Univerziteta.”

Univerzitet u Tuzli veoma je posvećen stalnom unapređenju saradnje i njegovanju prijateljskih i akademskih veza i međusobne podrške univerziteta i sveučilišta u Bosni i Hercegovini. Ta saradnja ponajprije je osigurana djelovanjem Rektorske konferencije/Rektorskog zbora Bosne i Hercegovine, kao zajedničkog tijela javnih univerziteta i sveučilišta u Bosni i Hercegovini, koje je u dosadašnjem periodu snažno poticalo saradnju u naučnim, obrazovnim i drugim područjima, harmonizaciju i reformu prostora visokog obrazovanja, te stvaranja uslova za obrazovanje i zapošljavanje mladih ljudi, te za njihov ostanak u Bosni i Hercegovini. Ispred Rektorske konferencije/Rektorskog zbora Bosne i Hercegovine, obratio se  Rektor Sveučilišta u Mostaru prof.dr. Zoran Tomić.

Prisutnima se obratio i rektor Univerziteta”Sv. Kliment Ohridski, prof.dr.sci. Igor Nedelkovski i istakao da je važno da se sačuva saradnja i dobra veza između balkanskih univerziteta.

 

 

Rektorica Univerziteta u Tuzli, prof. dr. Nermina Hadžigrahić uručila je posebna priznanja profesorima koji su u protekloj godini izabrani u trajno zvanje redovni profesor i to:

 1. Milica Vilušić, Tehnološki fakultet, uža naučna oblast ”Prehrambena tehnologija”
 2. Aida Smajlović, Farmaceutski fakultet, uža naučna oblast, ”Biohemija#
 3. Zahida Ademović, Tehnološki fakultetuža naučna oblast „Organska hemija“
 4. Isat Skenderović , Prirodno-matematičkifakultet, uža naučna oblast „Biosistematila i morfologija životinja“
 5. Jasmina Okičić, Ekonomskifakultet, uža naučna oblast „Kvantna ekonomija“
 6. Dževad Džibrić,Fakultet za tjelesni odgoj i sport , uža naučna oblast „Teoretsko-metodičke osnove sporta“
 7. Nihada Delibegović Džanić , Filozofski fakultet, uža naučna oblast  „Savremeni engleski jezik“
 8. Sanja Berberović , Filozofski fakultet, uža naučna oblast  „Savremeni engleski jezik“
 9. Samir Butković, Mašinski fakultet, uža naučna oblast   „Mašinski proizvodni inžinjering“
 10. “ Emir Šarić, Mašinski fakultet, uža naučna oblast   „Mašinski proizvodni inžinjering“
 11. Omer Musić, Rudarsko-geološko-građevinskifakultet, uža naučna oblast “Podzemna eksploatacija mineralnih sirovina”
 12. Amir Karić, Pravni fakultet,uža naučna oblast „Državno i međunarodno javno pravo”
 13. Beriz Čivić, Ekonomski fakultett, uža naučna oblast   “Marketing”
 14. Jakub Osmić, Fakultetelektrotehnike, uža naučna oblast   “Automatika i robotika ”
 15. Nadira Ibrišimović Mehmedinović,Prirodno-matematički fakultet , uža naučna oblast   „Opšta i neorganska hemija“
 16. Suad Kasapović, Fakultetelektrotehnike, uža naučna oblast „Telekomunikacije“  
 17. Nermina Mujagić, Filozofskifakultet, uža naučna oblast “Politologija”
 18. Almir Atiković, Fakultet za tjelesni odgoj i sport, uža naučna oblast „Bazične i primijenjene kineziološke discipline“.
 19. Nermin Salkić, Medicinski fakultet, Nnastavni predmet „Interna medicina“
 20. Sead Selimović, Filozofski fakultet, Uža naučna oblast „Savremeno doba“
 21. Aldina Kesić, Prirodno-matematički fakultet, uža naučna oblast „Opšta i neorganska hemija“.

 

 

Na svečanosti su dodijeljena priznanja – Zlatna plaketa  za ukupno sedam studenata koji su tokom studija ostvarili natprosječne rezultate, Za studente generacije Univerzitet u Tuzli je obezbijedio besplatan nastavak studija na narednom ciklusu, a riječ je o sljedećim diplomantima:

 

1) KENANA LJUCA , Medicinski fakultet, Opći studij medicine,  prosječna ocjena 10.00

2)  AJLA KARIĆ, Prirodno-matematički fakultet,studijski program Fizika, usmjerenje Primijenjena Fizika  prosječna ocjena 10,00.

3)    MEDINA ADANALIĆ , Filozofski  fakultet, odsjek Filozofija-sociologja, prosječna ocjena 9,957.

4)    MERSIHA SALKIĆ , Pravni fakultet, prosječna ocjena 9,791.

5)    FATIMA DRNDIĆ, Ekonomski  fakultet, smjer Računovodstvo i revizija,  prosječna ocjena 9,78.

6)    LEJLA GOLETIĆ, Fakultet za tjelesni odgoj i sport , prosječna ocjena 9,77

7)  HASEN ZEJĆIROVIĆ, Fakultet elektrotehnike, usmjerenje Elektrotehnika i sistemi kovercije energije,  prosječna ocjena 9,75.

 

U  ime Zlatnih studenata prisutnima se obratila Kenana Ljuca: „Medicina je oblast koja jako brzo napreduje. Dinamična je. Ne smijemo ostati zatvoreni. Ja ću se nastaviti obrazovati i u inostranstvu kako bi to znanje donijela u Bosnu i Hercegovinu“ kaže Ljuca.

 

 

Počasno priznanje profesor emeritus dodijeljeno je za četvero profesora.

 1. prof.dr. Lejla Begić
 2. prof.dr. Mirza Kušljugić
 3. .prof.dr. Sead Ahmetagić
 4. prof.dr. Esmina Avdibegović


Prof.dr. Mirza Kušljugić obratio se prisutnima i izrazio svoje zadovoljstvo što i nakon odlaska u penziju profesori mogu dati značajan doprinos razvoju Univerziteta.

Ova visokoškolska ustanova danas obrazuje studente na 12 fakulteta i Akademiji dramskih umjetnosti i može se pohvaliti obimnim rezultatima naučno-istraživačkog rada, kazano je u povodu godišnjice.

Umjetnički dio programa svečane akademije upotpunili su učenici Srednje muzičke škole „Čestmir Mirko Dušek“ iz Tuzle.

 

Svečanom akademijom Univerzitet u Tuzli 19. decembra u Narodnom pozorištu obilježio svoju 46. godišnjicu