UNIVERZITET U TUZLI PRVA INSTITUCIJA UPISANA U REGISTAR NAUČNOISTRAŽIVAČKIH ORGANIZACIJA

UNIVERZITET U TUZLI PRVA INSTITUCIJA UPISANA U REGISTAR NAUČNOISTRAŽIVAČKIH ORGANIZACIJA KOJI VODI MINISTARSTVO OBRAZOVANJA I NAUKE TUZLANSKOG KANTONA

 

Univerzitet u Tuzli prva institucija upisana u Registar naučnoistraživačkih organizacija koji vodi Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona

 

Dana 28.11.2022. godine, Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona (MONTK) donijelo je Rješenje kojim se utvrđuje da Univerzitet u Tuzli ispunjava uslove za upis u Registar naučnoistraživačkih oragnizacija koji vodi ovo Ministarstvo, čime je Univerzitet u Tuzli postao prva naučnositraživačka organizacija iz Tuzlanskog kantona upisana u Registar.

 

Ovim upisom se s jedne strane potvrđuje status Univerziteta u Tuzli kao kredibilne naučnoistraživačke institucije, dok se, s druge strane omogućava učešće Univerziteta u Tuzli u javnim pozivima za programe od općeg interesa iz oblasti naučnoistraživačkog rada koje će raspisivati Ministarstvo. To znači da se našim istraživačima, nastavnicima i saradnicima Univerziteta u Tuzli, po prvi put od 2013. godine, ponovo otvaraju nove mogućnosti finansiranja njihovih aktivnosti iz oblasti naučnoistraživačkog rada, a koje će podržati Ministarstvo.