USVOJEN REGULACIONI PLAN KAMPUSA UNIVERZITETA U TUZLI

Kampus Univerziteta u Tuzli

 

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Tuzle, održanoj 22.02.2023. godine, usvojen je Regulacioni plan Kampusa Univerziteta u Tuzli.

Usvajanjem Regulacionog plana ostvareni su preduslovi za projektovanje i izgradnju Kampusa Univerziteta u Tuzli.

Univerzitet u Tuzli - KAMPUS - Idejno rješenje

Usvajanju Regulacionog plana prethodio je niz aktivnosti koj su započele sa usvajanjem idejnog rješenja od strane Senata Univerziteta u Tuzli početkom 2020. godine. Početkom 2022. godine formiran je Operativni tim za razvoj Kampusa i usvojen Plan razvoja Kampusa 06.aprila 2022. godine. Inicijativa za izradu Regulacionog plana podnesena je 17. aprila 2022. godine. U proteklom periodu Regulacioni plan je izrađen od strane Zavoda za urbanizam Grada Tuzle.

Usvajanjem Regulacionog plana Univerzitet u Tuzli započinje sa aktivnostima projektovanja Kampusa.