ODRŽANA TREĆA REDOVNA SJEDNICA REKTORSKE KONFERENCIJE BIH

Univerzitet u Tuzli - Održana Treća redovna sjednica Rektorske konferencije BiH

 

Treća redovna sjednica Rektorske konferencije BiH održana je 6. novembra 2023. godine u Rektoratu Univerziteta u Banjoj Luci. Članovi Konferencije razmotrili su Informaciju o okončanju nastavnog procesa akademske 2022/2023. godine i realizaciji upisa u akademskoj 2023/2024. godini na univerzitetima/sveučilištu. Pored toga, upoznati su sa informacijom o realizovanoj konferenciji ,,Osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju: trendovi i razvoji u Evropskoj uniji i Zapadnom Balkanuˮ, te su usvojili Prijedloge zaključaka sa okruglog stola ,,Perspektive visokog obrazovanjaˮ, održanog u Zenici. Na sjednici je diskutovano i o primjeni Okvirnog zakona u visokom obrazovanju BiH, kao i procesu akreditacije visokoškolskih ustanova.

 

URED ZA NIR

 

Održana Treća redovna sjednica Rektorske konferencije BiH