POSJETA UNIVERZITETU U PEČUHU

Univrezitet u Tuzli - Posjeta Univerzitetu u Pečuhu

 

Delegacija Univerziteta u Tuzli, koju su činili prof.dr.sci. Nermina Hadžigrahić, rektorica, prof.dr.sci. Nermin Sarajlić, prorektor za naučnoistraživački rad i Damir Mahmutović, MA, vanredni profesor, učestvovala je na događaju „Dan Bosne i Hercegovine“ na Univerzitetu u Pečuhu.

Ovom prilikom održan je i radni sastanak predstavnika menadžmenta Univerziteta u Tuzli, Univerziteta u Sarajevu, Sveučilišta u Mostaru, Univerziteta u Banjoj Luci i Univerziteta u Pečuhu, na kojem su razmatrane mogućnosti unapređenja saradnje među ovim univerzitetima, sa posbenim fokusom na razmjenu akademskog osoblja i studenata, kao i na unapređenje naučnoistraživačke saradnje. Učesnici su također diskutovali o internacionalizaciji i digitalizaciji u konktekstu visokog obrazovanja, kao i o ulozi univerziteta u razvoju lokalnih zajednica.

Nakon radnog sastanka upriličen je i bogat kulturni program na kojem je Univerzitet u Tuzli predstavljao Damir Mahmutović, MA, vanredni profesor sa Akademije dramskih umjetnosti u Tuzli, sa izvedbom pjesme Modra rijeka M.M. Dizdara.

 

URED ZA NIR