Online bibliotečki servisi za studente

 

DOAJ

http://www.doaj.org/

Servis koji omogućava besplatno pretraživanje oko 2600 časopisa, od kojih je značajan broj u full textu.

 

REPEC

http://repec.org/

Ova baza nastala je zajedničkim zalaganjem volontera iz preko 50 zemalja, s ciljem razmjene informacija i istraživanja iz oblasti ekonomije. Suština projekta je decentralizirana baza radnih materijala, članaka i softverskih komponenti. REPEC-ovi materijali su besplatni.

 

HRČAK

http://hrcak.srce.hr/

 

HRČAK – centralni portal koji nudi pregled naučnih i stručnih hrvatskih časopisa kao i podatke o njihovoj dostupnosti. Za neke je moguće pregledati cjeloviti tekst, dok su za druge dostupni bibliografski podaci i sažetak. Časopisi su klasificirani prema abecedi I naučnoj oblasti, ali se nudi i mogućnost pretrage članaka po ključnoj riječi.

 

OPEN J-Gate 

http://www.openj-gate.com/

Open J-Gate je portal za pristup svjetskim časopisima I milionioma članak iz on-line časopisa. Osim toga, Open J-Gate je I baza koja sadrži oko 4000 akademskih, istraživačkih i industrijskih časopisa od kojih su više od 1500 peer-reviewed akademski časopisi.

 

OpenDOAR

http://www.opendoar.org/

 

OpenDOAR predstavlja direktorij akademskih repozitorija sa slobodnim pristupom. Nudi mogućnost pretrage po repozitoriju, ali i njihovog sadržaja. Korist ove baze ogleda se u mogućnosti besplatnog korištenja naučnih I stručnih radova.

 

Google Scholar


http://scholar.google.com/

Google Scholar pruža mogućnost pretraživanja naučne litarature zastupljene u razlilčitim izvorima kao što su: knjige, članci, sažeci, recenzije i dr.

 

Wikipedia


http://bs.wikipedia.org/

Besplatna online enciklopedija

 

SLUŽBENI LIST BiH

http://www.sluzbenilist.ba

JP NIO Službeni list izdavač je slijedećih službenih glasila : Službene novine FBiH, Službeni glasnik BiH, Službene novine KS i Međunarodni ugovori. Na ovom web site-u možete pogledati sadržaj tekućih brojeva navedenih glasila kao i arhivu od 1994. g. do danas.

 

Gračanički glasnik


http://www.gracanickiglasnik.ba

Časopis za kulturnu historiju