Kratke upute za pristup Phaidra repozitoriju i pohranjivanje objekata

UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA
Tuzla, 7. 11. 2014. godine

 

Ukoliko se želite registrirati u Phaidra sistemu i pohranjivati Vaše naučne radove i druge digitalne objekte od značaja za naučni i nastavni rad na Univerzitetu u Tuzli možete to učiniti na linku:

http://prijava.phaidra.ba

 U meniju na lijevoj strani odaberite područje Registracija i započnite unos vaših podataka. Zapamtite korisničko ime i šifru koju ste sebi dodijelili.

Nakon toga, na adresu unib@untz.ba pošaljite obavijest da ste kreirali svoj account i da želite pristupiti repozitoriju u svrhu pohranjivanja objekata. Administratori će Vam omogućiti pristup Repozitoriju kako biste mogli pohranjivati željene digitalne objekte.

1. Repozitoriju Univerziteta u Tuzli možete pristupiti preko stranice Univerziteta ili linka:

https://phaidra.untz.ba/

 

Zatim unesite korisničko ime i šifru.

 

 

2. Nakon prijavljivanja u meniju na lijevoj strani pojavit će se opcije za rad u repozitoriju. Za pohranjivanje idite na naslov Kreirajte novi objekat.

3. Izaberite tip izvorne datoteke. Neophodno je poštovati preporučene formate.

 

 

4. Naredni korak je pohranjivanje dokumenta. Ovdje je važno napomenuti da jednom pohranjeni dokument ne možete povući (izbrisati) iz repozitorija pa stoga treba biti pažljiv pri izboru.

5. Nakon što ste pohranili objekt potrebno je opisati ga u Editoru metapodataka. Za početak, dovoljno je popuniti samo obavezna polja, a takva su obilježena zvjezdicom. U Editor metapodataka uvijek možete ponovo ući i izmijeniti ili dopuniti podatke.

Preporuka: U Editoru metapodataka imate mogućnost kreirati vlastite kolekcije tako što unesete jedinstven naziv za kolekciju u području podaci o knjizi. Kolekcije možete jednostavno nazvati vašim imenom, a možete ih klasificirati po vrsti građe (power point prezentacije, članci i sl.)