Formiran repozitorij za pohranjivanje doktorskih disertacija

UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA
Tuzla, 24.05.2014. godine

      

Obavještavamo naučnonastavno osoblje i studente da su na webstranicu Univerziteta u Tuzli postavljeni linkovi za Phaidra repozitorij  i E-teze Univerziteta (u segmentima Biblioteka i Aktuelnosti).
 

 

 

 

E-teze predstavljaju sistem za pohranjivanje odbranjenih doktorskih disertacija na Univerzitetu u Tuzli i dio su zamišljenoga institucionalnog repozitorija koji pruža mogućnosti pohranjivanja i drugih dokumenata u svrhu kreiranja jedinstvene baze digitalnih, trajno arhiviranih podataka. Formiranje institucionalnog repozitorija omogućit će bolju dostupnost informacija naučnonastavnom osoblju i studentima, a istovremeno će eliminirati rizik od gubitka dokumenata.


Sve disertacije koje se u skladu sa Pravilnikom o formiranju repozitorija u PDF formatu pohranjuju u E-teze istovremeno su dostupne i direktno iz COBISS baze. Dostupnost disertacija u elektronskom obliku povećat će korištenje rezultata iz disertacija te omogućiti našoj i svjetskoj javnosti da se uvjeri u kvalitet doktorskih disertacija odbranjenih na Univerzitetu u Tuzli.