Obezbijeđen besplatan pristup bibliotečkim bazama podataka

UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA
Tuzla, 06.06.2013. godine


                  

Obavještavamo naučno-nastavno osoblje i studente da je Univerzitet u Tuzli obezbijedio besplatan pristup sa svih računara Univerziteta za četiri baze podataka.

 


Za BioOne i Pediatric Neurology Briefs pristup je obezbijeđen do 31. decembra 2015. godine, a za Oxford English Dictionary i Oxford Reference Oniline pristup je obezbijeđen do 31. decembra 2013. godine.

 

 

Više informacija o bibliotečkim bazama podataka možete dobiti na sljedećoj web adresi:
http://untz.ba/biblioteka/bibliotecki-servisi/bibliotecke-baze-podataka/.