Kontakt

 

UNIVERZITET U TUZLI
Univerzitetska biblioteka
E-mail:unib@untz.ba

 

Univerzitetska biblioteka na Univerzitetu u Tuzli organizirana je kao dio mreže centara za podršku naučno-nastavnom i istraživačkom radu na Univerzitetu u Tuzli. Odluku o osnivanju Univerzitetske biblioteke donio je Senat Univerziteta na sjednici održanoj 8. 12. 2010. godine. Biblioteka trenutno u svome sastavu ima šest odjeljenja koja djeluju pri fakultetima:


Biblioteka na Filozofskom fakultetu
– kontakt: Ilijana Gavran – Radojević, dipl. kompar. i dipl. bibliotekar
– e-mail: ilijana.g.radojevic@untz.ba
– tel. 00 387 35 306 350

Biblioteka na Medicinskom fakultetu
– kontakt: Samka Ašćerić-Bektić, dipl. kompar. i bibliotekar
– e-mail: samka.asceric-bektic@untz.ba
– tel. 00 387 35 320 604

Biblioteka na Ekonomskom fakultetu
– kontakt: dr. sci. Senad Čeliković
– e-mail: senad.celikovic@untz.ba
– tel. 00 387 35 320 820 (lok 863)

Biblioteka na Tehnološkom fakultetu
– kontakt: Mirela Rehić
– e-mail: mirela.rehic@untz.ba
– tel. 00 387 35 320 758

Biblioteka na Fakultetu elektrotehnike
– kontakt: Šerif Šerifović
– e-mail: serif.serifovic@untz.ba
– tel. 00 387 35 259 631

Biblioteka na Prirodno-matematičkom fakultetu
– kontakt:
– e-mail:
– tel. 00 387 35 320 873