12. Međunarodna konferencija o primijenjenoj Internet i informacione tehnologije 2022

AIIT-CFP-2022

KABINET REKTORA UNIVERZITETA U TUZLI
Tuzla, 29.06.2022. god.

 

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo da učestvujete na „12. međunarodnoj konferenciji o primenjenom internetu i informacionim tehnologijama 2022“ koja će se održati 14. oktobra 2022. godine u Zrenjaninu, Republika Srbija. U zavisnosti od aktuelne situacije, konferencija će biti organizovana u fakultetu u Zrenjaninu, kao onlajn događaj, ili u mešovitom obliku.
 
U prilogu možete pronaći poziv za dostavljanje radova. Uputstvo za formatiranje radova dostupno je na web stranici konferencije.
 
Za sve informacije posetite web stranicu konferencije: http://www.tfzr.rs/aiit/ ili nas kontaktirajte na e-mail: aiitconference@gmail.com