16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja

Srijeda, 30.11.2022., 11:00-13:00h, Sala biblioteke Pravnog Fakulteta Radionica “Nasilje nad trudnicama u Bosni i Hercegovini – porodica,
zdravstveni sistem i radni odnosi”
Predavač: dr.sc. Zlatan Hrnčić

Četvrtak, 1.12.2022., 11:00-13:30h, Amfiteatar 2 Filozofskog fakulteta
Radionica “Razumijevanje muškosti: kako razviti rodnu odgovornost”
Predavač: Nikola Vučić

Petak, 2.12.2022., 18:00-20:00h, Atelje “Ismet Mujezinović” Tuzla
Izložba “Bez sebe: Drama svakidašnjeg u govoru bosanskih žena”
književnice Šejle Šehabović i umjetnika Dejana Slavuljice, u saradnji sa Muzejom književnosti i pozorišne umjetnosti BiH i Centrom za kulturu Tuzla