1FUTURE – jOiNEd For sUsTainability – bUilding climate REsilient communities in WB and EU

1FUTURE - jOiNEd For sUsTainability - bUilding climate REsilient communities in WB and EU

 

Naziv projekta: Udruženi za održivost – izgradnja zajednica otpornih na klimu na Zapadnom Balkanu i EU

Akronim: 1FUTURE

Broj projekta: 101082815-ERASMUS-EDU2022-CBHE-STRAND-2

Sveobuhvatni prioritet EU-a: Green Deal (klimatske promjene, okoliš i energija)

Geografski ciljevi: višedržavni projekt

Broj partnera: 18

Broj zemalja: 8

Početak-Završetak: 01.04.2023. – 31.03.2026.

Web stranica Projekta: https://1future.feut.edu.al/

 

Sažetak projekta

 

Ekonomski i društveni razvoj uvelike su pod uticajem klimatskih promjena. Od ključne je važnosti da sistem visokog obrazovanja doprinese izgradnji kapaciteta i interdisciplinarnog znanja za održivo i otporno društvo, sposobno da bolje izgradi naše ranjive ekonomije. Investitori, osiguravatelji, preduzeća, gradovi i građani širom EU-a i Balkana trebali bi moći pristupiti podacima i razviti instrumente za integraciju klimatskih promjena u svoje prakse upravljanja rizicima.

Ovaj je Projekt relevantan za ciljeve i aktivnosti CBHE (Akcija izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju) i specifičnosti Strand II (Potprograma II). Zasnovan je na analizi identifikovanih potreba provedenoj u svakoj od ciljnih zemalja Regije 1 te ciljnih skupina i krajnjih korisnika. Širi cilj i specifični ciljevi Projekta su u skladu sa sveobuhvatnim prioritetom EU-a “Green Deal” kao projekta koji podupire djelovanje u okviru sistema visokog obrazovanja za stvaranje zajednica otpornih na klimatske promjene.

 

Koordinator Projekta:

 

Akademski partneri na projektu:

 

Neakademski partneri su nevladine organizacije iz svih zemalja Zapadnog Balkana koje sudjeluju u projektu, poslovna udruženja, kao i javne institucije:

 

Pridruženi partneri:

  • Ministarstvo obrazovanja i sporta (Albanija)
  • Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma (Crna Gora)
  • Općina Lukavac – Općina Lukavac (Bosna i Hercegovina)