OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Azra Hadžimujić, dipl.ing.tehn.

UNIVERZITET U TUZLITEHNOLOŠKI FAKULTETTuzla, 05.05.2021. godine Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet OBJAVLJUJE Azra Hadžimujić, dipl.ing.tehn. će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija pod naslovom: Read more