Erasmus+ stipendije u zimskom semestru 2021/22. na Međunarodnom Univerzitetu za psihoanalizu u Berlinu, Njemačka (studenti)

Ured za međuuniverzitetsku saradnjuu zemlji i inostranstvuTuzla, 07.05.2021. godine   Međunarodni Univerzitet za psihoanalizu – IPU u Berlinu, Njemačka objavio je konkurs za dodjelu ukupno četiri (4) stipendije studentima I i II ciklusa studija Univerziteta u Tuzli za zimski semestar akademske 2021/22. Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Azra Hadžimujić, dipl.ing.tehn.

UNIVERZITET U TUZLITEHNOLOŠKI FAKULTETTuzla, 05.05.2021. godine Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet OBJAVLJUJE Azra Hadžimujić, dipl.ing.tehn. će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija pod naslovom: Read more