UNTZ - LOGO

ODLUKA o izmjeni Odluke Senata Univerziteta u Tuzli br:03-2501-1-1/21 od 21.05.2021. godine i br: 03-3500-1-14/21 od 26.05.2021. god., od 04.06.2021. god.

Senat Univerziteta u Tuzli na sjednici održanoj 04.06.2021. godine donio je ODLUKU o izmjeni Odluke Senata Univerziteta u Tuzli br:03-2501-1-1/21 od 21.05.2021. godine i br: 03-3500-1-14/21 od 26.05.2021. god. -.-.-.-.- UNIVERZITET U TUZLISENATBroj:03-2741-1-3/21Tuzia, 04.06.2021. godine   Na osnovu ćlana 60,stav Read more