OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Amina Suljić, bach.ing.agr.

UNIVERZITET U TUZLITEHNOLOŠKI FAKULTET Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet OBJAVLJUJE Amina Suljić, bach.ing.agr. će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija pod naslovom: „Standard nitratne direktive Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Sulejman Halilović, Bachelor – inženjer prehrambene tehnologije

UNIVERZITET U TUZLITEHNOLOŠKI FAKULTETTuzla, 08.07.2021. godine Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet OBJAVLJUJE Sulejman Halilović, Bachelor – inženjer prehrambene tehnologije će javno braniti završni magistarski rad na II Read more