OBAVIJEST

Obavještavaju se studenti Univerziteta u Tuzli kako bi se izbjegle gužve prilikom kupovine upisnog materijala, pored Skriptarnice na Tehnološkom fakultetu, za vrijeme upisa …

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Lejla Halilčević, bachelor – inženjer prehrambene tehnologije

UNIVERZITET U TUZLITEHNOLOŠKI FAKULTET Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet OBJAVLJUJE Lejla Halilčević, Bachelor – inženjer prehrambene tehnologije, će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija Read more