Bajramska čestitka

Studentima i zaposlenicima Univerziteta u Tuzli, kao i građanima Bosne i Hercegovine, koji sa radošću dočekuju mubarek dane Kurbanskog bajrama, u ime Univerziteta u Tuzli i u svoje lično ime upućujem najiskrenije čestitke. Neka vaši koraci ostavljaju tragove na stazama Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Zijada Mešanović Jasenčić, dipl. oec.

UNIVERZITET U TUZLIEKONOMSKI FAKULTET OBJAVLJUJE Kandidat Zijada Mešanović Jasenčić, dipl. oec. javno će braniti završni magitarski rad pod nazivom „Istraživanje nivoa usklađenosti pristupa društvenoj odgovornosti u konvencionalnoj i islamskoj ekonomiji““, dana 06.09.2021. godine u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Halida Hrvić, dipl. oec.

UNIVERZITET U TUZLIEKONOMSKI FAKULTET OBJAVLJUJE Kandidat Halida Hrvić, dipl. oec. javno će braniti završni magitarski rad pod nazivom „Tehničke rezerve kao determinanta investicionog potencijala društava za osiguranje Federacije Bosne i Hercegovine“, dana 30.08.2021. godine u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu Read more