OBAVIJEST O BROJU SLOBODNIH MJESTA NA DRUGOM UPISNOM ROKU ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2021/22. GODINI

Na Univerzitetu u Tuzli će se organizovati drugi upisni rok za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2021/22. godini, na studijske programe na kojima je ostao Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Senad Handžić, dipl.inž.geologije

UNIVERZITET U TUZLIRUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTETUniverzitetska br.2Tuzla, 23.07.2021. god.   O B J A V L J U J E   Senad Handžić, dipl.inž.geologije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Geološke karakteristike ležišta uglja Bila kod Zenice“  u četvrtak, 26.08.2021.g. Read more