OBAVIJEST

Obavještavaju se studenti Univerziteta u Tuzli kako bi se izbjegle gužve prilikom kupovine upisnog materijala, pored Skriptarnice na Tehnološkom fakultetu, za vrijeme upisa …

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Lejla Halilčević, bachelor – inženjer prehrambene tehnologije

UNIVERZITET U TUZLITEHNOLOŠKI FAKULTET Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet OBJAVLJUJE Lejla Halilčević, Bachelor – inženjer prehrambene tehnologije, će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Naida Alić, bachelor –inžinjer sigurnosti i pomoći,

UNIVERZITET U TUZLIRUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTETUniverzitetska br.2 O B J A V L J U J E Naida Alić, bachelor –inžinjer sigurnosti i pomoći, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Analiza mjera protivpožarne zaštite na primjeru plana zaštite od požara Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Ivana Martinović, Bachelor – inženjer prehrambene tehnologije

UNIVERZITET U TUZLITEHNOLOŠKI FAKULTET Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet OBJAVLJUJE Ivana Martinović, Bachelor – inženjer prehrambene tehnologije će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Mediha Hasić-Škahić, dipl.inž. tehnolog

UNIVERZITET U TUZLITEHNOLOŠKI FAKULTETTuzla, 12.07.2021. godine Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet OBJAVLJUJE Mediha Hasić-Škahić, dipl.inž. tehnolog će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija pod Read more

Rezultati naučno-istraživačke saradnje kolega iz Bosne i Hercegovine, Slovenije i Sjedinjenih Američkih Država su objavljeni u Energy časopisu

Rezultati naučno-istraživačke saradnje zaposlenika Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli (Bosna i Hercegovina), Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologiju Univerze v Mariboru (Slovenija) i Carnegie Mellon University (Sjedinjene Američke Države) su objavljeni u časopisu Energy, sa indeksacijom u Web of Science, Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Amina Suljić, bach.ing.agr.

UNIVERZITET U TUZLITEHNOLOŠKI FAKULTET Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet OBJAVLJUJE Amina Suljić, bach.ing.agr. će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija pod naslovom: „Standard nitratne direktive Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Sulejman Halilović, Bachelor – inženjer prehrambene tehnologije

UNIVERZITET U TUZLITEHNOLOŠKI FAKULTETTuzla, 08.07.2021. godine Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet OBJAVLJUJE Sulejman Halilović, Bachelor – inženjer prehrambene tehnologije će javno braniti završni magistarski rad na II Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Senada Mujčinović, bachelor inženjer agronomije

UNIVERZITET U TUZLITEHNOLOŠKI FAKULTET Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet OBJAVLJUJE Senada Mujčinović, bachelor inženjer agronomije će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija pod naslovom: „Uticaj Read more