OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Dženita Ibrić, bachelor logopedije i audiologije

UNIVERZITET U TUZLIEDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET Tuzla, 05.10.2021. godine O B A V I J E S T Dženita Ibrić, bachelor logopedije i audiologije javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Kvaliteta života osoba sa rascjepom usne i/ili nepca”, dana 22.10.2021. godine u Read more