OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Azra Gazibegović

UNIVERZITET U TUZLIFILOZOFSKI FAKULTET   Azra Gazibegović javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Socijalna podrška porodicama nestalih osoba na području Tuzlanskog kantona“.Javna odbrana završnog magistarskog rada obavit će se 19.11.2021. godine u 11:00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta Read more