UNTZ - LOGO

ODLUKA o dopuni Odluke o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2021/22. godini, 18.10.2021. god.

ODLUKA o dopuni Odluke o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2021/22. godiniOdluka je donesena na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održanoj dana 18.10.2021. god.

UNTZ - LOGO

JAVNI POZIV za dopunu Liste istaknutih stručnjaka iz prakse na fakultetima Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2021/22. godini

Univerzitet u Tuzli objavljuje JAVNI POZIV za uspostavljanje/dopunu Liste istaknutih stručnjaka iz prakse koji mogu biti angažovani u naučno –nastavnom procesu za izvođenje predavanja ili vježbi na fakultetima Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2021/22. godini, koji možete u nastavku pogledati Read more

Erasmus+ Matchmaking sastanci sa predstavnicima Univerziteta Kassel (studenti)

Dragi studenti, Pozivamo vas na Erasmus+ Matchmaking sastanke organizovane u saradnji sa Univerzitetom Kassel, Njemačka. Svi studenti zainteresovani za mobilnost na Univerzitetu Kassel mogu pristustovati ovim sastancima u ponedjeljak, 18.10.2021. god. u učionici 76 (2. sprat,) na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu (Adresa: Univerzitetska 2, Read more