OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Jasmina Latić, bachelor logopedije i audiologije

UNIVERZITET U TUZLIEDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET O B A V I J E S T   Jasmina Latić, bachelor logopedije i audiologije, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Savremeni pristupi u tretmanu poremećaja autističnog spektra”, dana 13.12.2021. godine u 10,00 sati Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Samra Salihović, bachelor socijalne pedagogije

UNIVERZITET U TUZLIEDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET Tuzla, 24.11.2021. godine O B A V I J E S T Samra Salihović, bachelor socijalne pedagogije javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom:  „Socijalnopedagoška percepcija novih oblika rizičnih ponašanja mladih”, dana 13.12.2021. godine u 9,00 Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Gorica Kurtuma, bachelor specijalne edukacije i rehabilitacije

UNIVERZITET U TUZLIEDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET Tuzla,24.11.2021. godine   O B A V I J E S T   Gorica Kurtuma, bachelor specijalne edukacije i rehabilitacije, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Uticaj pandemije COVID-19 na edukacijsko-rehabilitacijske stručnjake i prosvjetne Read more

Održana radionica “Rodna ravnopravnost iz perspektive žena sa invaliditetom” u sklopu pripremnih aktivnosti za kampanju 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama

Dana 18.11.2021. godine u Amfiteatru 3 na Kampusu Univerzitetu u Tuzli održana je radionica pod nazivom “Rodna ravnopravnost iz perspektive žena sa invaliditetom” u okviru aktivnosti: „16 dana aktivizma – zašto je važna ova kampanja”, te u sklopu projekta “University Read more