OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Gorica Kurtuma, bachelor specijalne edukacije i rehabilitacije

UNIVERZITET U TUZLIEDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET Tuzla,24.11.2021. godine   O B A V I J E S T   Gorica Kurtuma, bachelor specijalne edukacije i rehabilitacije, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Uticaj pandemije COVID-19 na edukacijsko-rehabilitacijske stručnjake i prosvjetne Read more

Održana radionica “Rodna ravnopravnost iz perspektive žena sa invaliditetom” u sklopu pripremnih aktivnosti za kampanju 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama

Dana 18.11.2021. godine u Amfiteatru 3 na Kampusu Univerzitetu u Tuzli održana je radionica pod nazivom “Rodna ravnopravnost iz perspektive žena sa invaliditetom” u okviru aktivnosti: „16 dana aktivizma – zašto je važna ova kampanja”, te u sklopu projekta “University Read more