OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Samra Salihović, bachelor socijalne pedagogije

UNIVERZITET U TUZLIEDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET Tuzla, 24.11.2021. godine O B A V I J E S T Samra Salihović, bachelor socijalne pedagogije javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom:  „Socijalnopedagoška percepcija novih oblika rizičnih ponašanja mladih”, dana 13.12.2021. godine u 9,00 Read more