OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Pavle Petković, bachelor-inžinjer rudarstva za bušotinsku eksploataciju

UNIVERZITET U TUZLIRUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTETUniverzitetska br.2Tuzla, 10.11.2021. god.   O B J A V L J U J E   Pavle Petković, bachelor-inžinjer rudarstva za bušotinsku eksploataciju, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Povećanje obima bušačko-minerskih radova na kamenolomu Read more

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

U Rektoratu Univerziteta u Tuzli (adresa Dr. Tihomila Markovića br. 1), u ponedjeljak, 15. novembra 2021. godine, s početkom u 11 sati bit će održana prva sjednica Organizacionog i Naučnog odbora Konferencije “POSLJEDICE GENOCIDA NAD BOŠNJACIMA U SREBRENICI: SOCIJALNI, EKONOMSKI, Read more

Erasmus+ Staff Training Weeks na Univezitetu u Granadi, Španija za osoblje Univerziteta u Tuzli za ljetni semester akademske 2021/2022.godine

Ured za međuunverzitetsku saradnjuu zemlji i inostranstvuTuzla, 08.11.2021.godine   Otvoren je poziv za dodjelu 2 stipendije akademskom i administrativnom osoblju (teaching i training mobilnost) Univerziteta u Tuzli na osnovu potpisanog Erasmus + sporazuma o saradnji. Planirano je održavanje dva Erasmus+ Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKO RADA – Hatidža Nurkić, bachelor inženjer agronomije

UNIVERZITET U TUZLITEHNOLOŠKI FAKULTETTuzla, 01.11.2021. godine   Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet OBJAVLJUJE Hatidža Nurkić, bachelor inženjer agronomije će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu Read more