OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Sadmela Bratanović, bachelor specijalne edukacije i rehabilitacije

UNIVERZITET U TUZLIEDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET Tuzla, 31.01.2022. godine O B A V I J E S T Sadmela Bratanović, bachelor specijalne edukacije i rehabilitacije javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Primjena rehabilitacijskog programa za poboljšanje vizuelno-motorne integracije učenika oštećena Read more