OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Sabina Husarić, bachelor logopedije i audiologije

UNIVERZITET U TUZLIEDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET Tuzla, 02.02.2022. godine O B A V I J E S T Sabina Husarić, bachelor logopedije i audiologije javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Procjena vještina jezika i dijagnosticiranje poremećaja autističnog spektra”, dana 15.02.2022. godine u Read more