OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Ahmed Rustempašić, bach.- inž.geologije

UNIVERZITET U TUZLIRUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTETUniverzitetska br.2Tuzla, 08.02.2022. god. O B J A V L J U J E Ahmed Rustempašić, bach.- inž.geologije javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Geološko-ekonomske karakteristike krovinskih glina sjeverozapadnog dijela bugojanskog basena“, dana 21.02.2022. godine, Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Selma Gegić, bach.- inž.geologije

UNIVERZITET U TUZLIRUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTETUniverzitetska br.2Tuzla, 08.02.2022. god. O B J A V L J U J E Selma Gegić, bach.- inž.geologije javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Stepen onečišćenja tla potencijalno toksičnim elementima u Sprečkom polju općine Lukavac“, Read more