OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Dino Smajlović, bach.- inž.građevinarstva

UNIVERZITET U TUZLIRUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTETUniverzitetska br.2Tuzla, 21.02.2022. god. O B J A V L J U J E   Dino Smajlović, bach.- inž.građevinarstva javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Kružne raskrsnice u urbanim sredinama rekonstrukcija raskrsnice „Tenis“ u Tuzli“, Read more

Opremljena kompjuterska laboratorija na Univerzitetu u Tuzli u sklopu INTERBA Erasmus+ projekta

Opremljena kompjuterska laboratorija na Univerzitetu u Tuzli u sklopu INTERBA Erasmus+ projekta

U toku je realizacija Erasmus+ projekta pod nazivom „INTERnationalization at Home: Embedding Approaches and Structures to Foster Internationalization at Western Balkans (INTERBA)“ u kome učestvuje i Univerzitet u Tuzli. Koordinator navedenog projekta na Univerzitetu u Tuzli je Dr.sci. Elvis Ahmetović, Read more