UNTZ - LOGO

JAVNI POZIV za uspostavljanje/dopunu Liste istaknutih stručnjaka iz prakse koji mogu biti angažovani u naučno–nastavnom procesu za izvođenje predavanja ili vježbi na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2021/22. godini

Na osnovu člana 76. stav (4) Zakona o visokom obrazovanju ( Prečišćeni Tekst(„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj:21/21) i člana 261. stavovi (3), (4) i (5) Statuta Univerziteta u Tuzli, Univerzitet u Tuzli objavljuje JAVNI POZIV za uspostavljanje/dopunu Liste istaknutih stručnjaka Read more

Molba za popunjavanje upitnika

KABINET REKTORA UNIVERZITETA U TUZLITuzla, 11.03.2022. god. Istraživači sa Poljoprivrednih fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Banjoj Luci, Mediteranskog Agronomskog instituta iz Barija (Italija), Katarskog državnog univerziteta (Katar) i Azad univerziteta (Iran) sprovode naučno istraživanje o efektima nove Omikron varijante Read more