Univerzitet u Tuzli - Radio Kameleon - Rudarsko-geološko-građevinski fakultet

Fakultet sa tradicijom preko 60 godina – RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET Tuzla

Rudarsko-geološko-građevinski fakultet u Tuzli osnovan je 1960. godine kao Rudarski fakultet na zahtjev Rudarske privrede BiH. Tokom šest decenija svog postojanja na Fakultetu su se razvijali oni studijski programi za koje je postojao interes privrede i odgovarajuća materijalno-stručna osnova. Razvijanjem Read more