INSTRUKCIJA

Imajući u vidu da je primjećeno da se u službenoj korespodenciji, pedagoškoj dokumentaciji i javnim ispravama naziv države Bosne i Hercegovine piše skraćeno, skrećemo pažnju i upućujemo da se pri upotrebi naziva države i pridjeva “bosanskohercegovački” i “bosanskohercegovačko” upisuju puni, Read more