UNTZ - LOGO

ODLUKA o kalendaru organizacije i realizacije nastave i ispita na prvom i integriranom prvom i drugom, te drugom i trećem ciklusu studija za akademsku 2022/23. godinu

Senat Univerziteta u Tuzli na sjednici održanoj 07.09.2022. godine donio je ODLUKU o kalendaru organizacije i realizacije nastave i ispita na prvom i integriranom prvom i drugom, te drugom i trećem ciklusu studija za akademsku 2022/23. godinu koju možete preuzeti Read more